Announcements

MUTO, Yoko

INOUE, Kazuma

MIYAWAKI, Kaoru

TAKANASHI, Yukiteru

YAMADA, Yuki

KUNIEDA, Yukiko (Ph.D., Ms.)

Maekawa, Motoko

FUJIKI, Yoriko

SUMITANI, Yuji

TAKAHASHI, Masafumi

MICHISHITA, Koji

SUZUKI, Yuta

TAMURA, Yoshiyuki

ARAI, Daisuke

SAKATA, Iwao

TOMIDOKORO, Eiko (Ms.)

DATE, Tomoko (Ms.)

OKAMOTO, Yoshinori

SUZUKI, Kaoru (Ms.)

TAKEYAMA, Naoharu

MORIKAWA, Masahito

AOSHIMA, Emi (Ms.)

KATAYAMA, Reisuke

KAMIKURA, Hanako (Ms.)

UENOYAMA, Megumi (Ms.)

TAKATA, Yuichiro

KOBATAKE, Noriaki

KOMIYAMA, Yasuaki

KUSHIDA, Kouichi

ONO, Tatsuki

Section 206, New-Ohtemachi Bldg.
2-1, Ohtemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Main Tel: +81(3)3270-6641
Main Fax: +81(3)3246-0233

DISCLAIMER:

  • The contents of this site provide readers with general information and are not legal advice.
  • YUASA AND HARA is not responsible to readers who act upon the information contained in this site.

Our privacy policy applies to our online/offline handling of your personal information.